Om prosjektet

Velkommen til skolemesterskap i sjakk i Oslo, Bærum og Asker! Prosjektet arrangeres av Dragulf Ungdomssjakklubb og Stormester & Stormester og støttes av respektive kommuner.

Så langt har vi primært fokusert på ungdomsskolene, men vi kan også ekspandere til både barne- og videregående skoler.

Mange kan sjakkreglene, men det er en terskel over til organisert klubbspill. Med dette ønsker vi å gi alle en mulighet til å spille sjakkturnering. Kanskje får noen lyst til å ta skrittet videre og melde seg inn i en sjakklubb.

Konseptet er enkelt. Vi arrangerer og fikser en innledende skoleturnering på alle skolene. (Vi tar med utstyr og gjør alt. ) Alle som vil kan delta. De beste fra hver skole går videre til en avsluttende finale der vi kårer både beste skole og beste i hvert årskull.

Vi tenker dette som et årlig arrangement, men vi har også ambisjon om å stimulere det daglige sjakkmiljøet på de ulike skolene. Vi ønsker at vårt kjære spill vil bli plukket fram i friminuttene og at ungdommen også vil oppleve den gleden sjakken har gitt oss.